Organizing Chair

Prof. K. Sundar
Dean, SBCE

Conveners

Dr A. Muthukumaran
Head, Department of Biotechnology

Dr. B. Vanavil
Associate Professor

Organizing Secretaries

Dr. V. Deepak
Dr. S. Ram Kumar Pandian
Assistant Professors

Joint Secretaries

Mrs. J. Christina Rosy
Mr. S.J. Kabilan
Assistant Professors

Treasurer

Dr. S. Sheik Asraf
Assistant Professor

Members of Organizing Committee

 • Dr. T. Kathiresan
 • Dr. G. Vishnuvarthanan
 • Dr. Sankarganesh Arunachalam
 • Dr. Naresh Kumar Sharma
 • Dr. S. Saravanan
 • Dr. K. K. Vasumathi
 • Dr. K. Selvaraj
 • Dr. S. Shantkriti
 • Dr. M. Anisha
 • Dr. J. Kanimozhi
 • Mrs. V. Aruna Janani

 • Ms. G. Nadana Raja Vadivu
 • Mr. R. Vigneshwaran
 • Ms. P. Ramya
 • Mr. C. Jim Elliot
 • Ms. M. Sushmitha
 • Ms. N. Vigneshwari
 • Mr. R. Vijayaram
 • Dr. R. Seenivasagan
 • Ms. P. Priya
 • Mr. S. Sakthivel
 • Ms. R. Kanimozhi